CABALLOS DE BALANCIN Y CARRUSEL  

                             CABALLO DE CARRUSEL ESCALA 1:1 

MEDIDAS CABALLO DE CARRUSEL

ALTURA 142CM

LARGO 134CM

ANCGO 41CM

MEDIDAS CABALLO DE BALANCIN:

ALTO 50CM

LARGO 60CM

ANCHO 17,50

MEDIDAS CABALLO CARRUSEL DECORACION:

ALTO 40CM

LARGO 35CM

ANCHO 9CM

"FANTASÍA"

C7Quintana,8

28008-Madrid

(España)

Tel:639465380

fantasiaquintana8@hotmail.com